تاريخ : پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۲ | 20 | نویسنده : سمیه سادات و سید محمد میرمعینی

بعضی دانش آموزان به هنگام حل یک مسئله ساده به قدری معطل می کنند که  انگار کوه می کنند ...

ملاحظه کنید ...  • بلاگ کامپیوتری
  • گوگل رنک